xiantao68.com

Trái tim bộ óc xương sống và bộ da của nền kinh tế

Trái tim, bộ óc, xương sống và bộ da của nền kinh tế
Nhưng dù quan điểm như thế nào thì những ảnh hưởng của các xu hướng với Việt Nam là không thể tránh. Sự cạnh tranh của nền kinh tế, khả năng chống chịu trước những bất ổn, rủi ro của đất nước phụ thuộc vào khả năng triển khai 4 loại vốn, theo ông Ousmane Dione.
Đầu tiên là vốn thể chế. Bản chất của vốn này là tạo ra sự thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển. Chính tư nhân sẽ là cơ sở tạo ra việc làm, nâng cao năng suất lao động. Bởi vậy, thể chế cần có sự cải cách để thúc đẩy khối tư nhân mạnh hơn, giảm đi vai trò của Nhà nước. Thể chế cũng được ông Dione ví von như trái tim trong phát triển bền vững quốc gia.
Thứ hai là vốn nhân lực – nhân tố thúc đẩy cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, nguồn vốn này không tự nó hiện thực hoá được mà phải được nuôi dưỡng bởi xã hội và Nhà nước. Đặc biệt, trong xu hướng già hoá dân số ngày một nhanh, yêu cầu đặt ra là phải sử dụng nguồn vốn này phải hiệu quả nhất. Vốn nhân lực được mô tả như bộ não của sự phát triển.
Thứ ba là vốn vật chất do con người tạo ra như hạ tầng, cầu cảng, nhà xưởng. Vốn này được ví như xương sống của nền kinh tế và đang có sự thay đổi tương đối lớn khi công nghệ thay đổi.
Thứ tư là vốn tự nhiên, bao gồm đất, khoáng sản, rừng… Vốn này cần có sự điều chỉnh, cơ chế định hướng quốc gia bởi lẽ nguồn vốn này là hữu hạn. Ông Dione gọi đó là bộ da bao quanh cơ thể của nền kinh tế.
"Để quốc gia có thể vững vàng trước 4 xu thế thì 4 nguồn vốn này phải được sử dụng đầy đủ, phù hợp, công bằng và hiệu quả", Giám đốc World Bank nói và nhấn mạnh yêu cầu mọi người dân đều có quyền tiếp cận.
2021-11-25
2 bình luận:

評論

顯示名稱 *
評論 *